Şarî xewnekem

Hûn li ba sabûnfiroşek disekinin, wek ku heyfa wê şermê ji sabûnfiroşê bistînin, bênavber kurdî dipeyivin. Ew dibêje, “Bi tirkî bêjin, ez kurdî fêm nakim, bi tirkî bêjin”. [...]