Mêrdîn

Şarî xewnekem

Hûn li ba sabûnfiroşek disekinin, wek ku heyfa wê şermê ji sabûnfiroşê bistînin, bênavber kurdî dipeyivin. Ew dibêje, “Bi tirkî bêjin, ez kurdî fêm nakim, bi tirkî bêjin”. [...]